SDH Počátky, Žižkova 583, 394 64 Počátky, telefon: 561 034 932, e-mail: hasici@pocatky.cz

www.hasici.pocatky.cz

Liga mladých hasičů a Přeborník okresu - běh 60 m překážek

SDH Počátky Vás srdečně zve v sobotu 12.5.2018 na akce LIGA MLADÝCH HASIČŮ, která se koná od 9:00 hodin u hasičské zbrojnice v Počátkách a dále bude probíhat soutěž PŘEBORNÍK OKRESU - běh na 60 m překážek od 13:00 hodin na tartanovém hřišti u Sokolovny.

Občerstvení zajištěno u hasičské zbrojnice po dobu akce Liga mladých hasičů.
obrázek 

Soutěž O PUTOVNÍ POHÁR SDH POČÁTKY

SDH Počátky Vás co nejsrdečněji zve na soutěž „O putovní pohár SDH Počátky“, která se bude konat v sobotu 2.9.2017 od 14:00 hodin u hasičské zbrojnice.


Startovné: 150,- Kč/družstvo

Prezence: 13:30 – 14:00
Kategorie: družstva mužů a žen


Soutěž se uskuteční v požárním útoku, dle pravidel požárního sportu. Pořadatel povoluje sportovní hadice C 42, B 65. Sklopné terče a stopky.

Výzbroj a výstroj vlastní. Možnost půjčení soutěžících z cizího soutěžního družstva. Soutěž otevřená po celou dobu konání.


První tři družstva obdrží poháry.


Občerstvení zajištěno.


Kontakt: SDH Počátky       Telefon: 723 077 799

Žižkova 583                       e-mail: martinkova.pavla@seznam.cz

394 64
Počátky


Soutěž v disciplínách TFA 2017 - POČÁTECKÝ ŽELEZNÝ HASIČ


PROPOZICE

Pořadatel: SDH Počátky
Termín: neděle 20.8.2017 od 9:00 hod.
Místo: Počátky, Žižkova 583 – travnaté hřiště


Průběh a pravidla soutěže:

Soutěž v disciplínách TFA (simulace zásahové činnosti v zásahovém oděvu za použití dýchacího přístroje jako zátěže). Trať je postavena jako jeden úsek. Soutěž bude probíhat podle platných pravidel. Čas bude měřen elektronickou časomírou OSH Pelhřimov. Maximální čas na zdolání tratě je 15 min.


Vyhodnocení soutěže proběhne v jednotlivých kategoriích. Při nedostatku startujících v jednotlivých kategoriích (min. 4) budou startující přesunuti do nižší či vyšší věkové kategorie.


Podmínky účasti:

Závodu se mohou zúčastnit jen fyzicky a zdravotně způsobilí členové SDH, JSDHO, JSDH podniku a příslušníci HZS krajů a HZS podniků z celé ČR.


Při prezenci předloží každý soutěžící potvrzenou a podepsanou přihlášku přihlašující organizací.


Soutěžící startuje na vlastní nebezpečí a pořadatel soutěže nenese v případě jeho zdravotních komplikací žádnou odpovědnost.


Přihlášky:

Do 17.8.2017 na email: radek.kadlec@seznam.cz, příjem přihlášek začíná 14 dnů před konáním soutěže, na dříve podané přihlášky nebude brán zřetel.


Startovní listina bude od 18. 8. zveřejněna na www.hasici.pocatky.cz


Počet závodníků je omezen na 80, rozhodující je doba podání přihlášky.


Velitel soutěže:
Bc. Radek Kadlec, DiS.

Hlavní rozhodčí:
Viliam Klein

Startovné:
150,- Kč (u prezence)

Kategorie:

Muži:
A ……… 18 až 29 let
B ……… 30 až 39 let
C ……… 40 a více
Ženy …… bez věkové kategorie


Časový program:
neděle 20.8.2017

8:15 - 8:45 hodin - prezence
8:50 - 9:15 hodin - instruktáž se všemi závodníky na trati
9:20 - 9:30 hodin - slavnostní nástup
9:35 hodin - start soutěžících podle startovního pořadí
- vyhlášení výsledků a slavnostní ukončení soutěže bude podle časového sledu soutěže - do 30 minut po skončení soutěže
- pořadatel si vyhrazuje změnu časového harmonogramu či zrušení závodu bez náhrady

Start:
1) Příprava:
nejméně 3 minuty před stanovenou dobou startu se závodník v předepsané výstroji a výzbroji dostaví do stanoveného prostoru k předstartovní kontrole, po kontrole závodník odchází přímo do prostoru startu.

2) Start:
start pokusu soutěžícího bude upřesněn pořadatelem při instruktáži. Měření času se spouští současně s odstartováním pokusu a končí zmáčknutím cílového tlačítka soutěžícím.

Postavení a průběh soutěže ve dvou stejných drahách.

Disciplíny:

1. „Běh s hadicemi“
- závodník napojí koncovky hadice B na PS 12 a rozvine dvě hadicová vedení (2 x 2B) s proudnicemi na určenou vzdálenost. Hadice B a proudnice jsou předem připraveny ve vymezeném prostoru

2. „Sbalení hadic B“
- závodník svine 2 kusy hadice B 75 a odloží je do boxu

3. „Vytažení hadic“
- závodník vyleze po žebříku do druhého patra lešení, kde bude připraveno lano s uvázanými hadicemi (muži 2 x B 75, ženy 1 x B 75), které závodník vytáhne a uloží do vyznačeného prostoru

4. „Barely“
- závodník přenese 2 ks barelů (muži 2 x 20 kg a ženy 2 x 10 kg) ve vzdálenosti 20 m a odloží do vyznačeného prostoru

5. „Hammer box“
- závodník 6 kg palicí provede 60 úderů (ženy 40 úderů)

6. „Okno“
- závodník překoná překážku vlastní silou, bez použití boční kovové konstrukce

7. „Figurína“
- závodník uchopí figurínu (Raitekovým úchopem) a přemístí ji do předem určeného prostoru muži 30 m (ženy 20 m)

Protest: protest musí být podán písemně hlavnímu rozhodčímu do 10 minut od ukončení pokusu, při podání protestu nebo odvolání bude složena finanční částka (kauce) ve výši 500,- Kč

Vybavení soutěžícího: soutěžící plní soutěž TFA v triku nebo spodním prádle (krátký nebo dlouhý rukáv), kompletním zásahovém třívrstvém oděvu pro hasiče včetně odnímatelných vrstev, zásahové přilbě (nesmí být použita lehká přilba pro lezce nebo pro práci na vodě). Dále je soutěžící vybaven pracovními rukavicemi, jako zátěž bude použit dýchací přístroj Saturn – zajistí pořadatel. Kategorie mužů pouze zásahová obuv (kanady se nepovažují za zásahovou obuv), kategorie žen povoleny boty sportovní.

Po celou dobu soutěže bude zajištěn zdravotnický dohled.

obrázek  obrázek 
Přiložené soubory:
 • Start_list_TFA.pdf


 • Liga mladých hasičů a Přeborník okresu - běh 60 m překážek


  SDH Počátky Vás srdečně zve v sobotu 13.5.2017 na akce LIGA MLADÝCH HASIČŮ, která se koná od 9:00 hodin u hasičské zbrojnice v Počátkách a dále bude probíhat soutěž PŘEBORNÍK OKRESU - běh na 60 m překážek od 13:00 hodin na tartanovém hřišti u Sokolovny.

  Občerstvení zajištěno u hasičské zbrojnice po dobu akce Liga mladých hasičů.
  obrázek 


  Soutěž v disciplínách TFA 2016

  Počátecký železný hasič

  Propozice

  Pořadatel:

  SDH Počátky

  Termín:

  neděle 28. 8. 2016 od 9:00 hod.

  Místo:

  Počátky, Žižkova 583

  Průběh a pravidla soutěže:

   

   

  Soutěž v disciplínách TFA (simulace zásahové činnosti v zásahovém oděvu za použití dýchacího přístroje jako zátěže). Trať je postavena jako jeden úsek. Soutěž bude probíhat podle platných pravidel. Čas bude měřen elektronickou časomírou. Max. čas na zdolání tratě je 15 min.

  Vyhodnocení proběhne v kategoriích jednotlivců a štafety veteránů. Při nedostatku startujících v jednotlivých kategoriích (min. 4) budou startující přesunuti do nižší či vyšší věkové kategorie.

  Podmínky účasti:

   

   

   

   

  Přihlášky:

  Závodu se mohou zúčastnit příslušníci HZS ČR, zaměstnanci HZS podniků, členové SDH obcí.

  Každý soutěžící předloží potvrzení přihlašující organizace (organizační části – ÚO, kraj, podnik, obec). Soutěžící startuje na vlastní nebezpečí a pořadatel soutěže nenese v případě jeho zdravotních komplikací žádnou odpovědnost. V případě úrazu nese odpovědnost vysílající organizace. 

  Do 23. 8. 2016 na email: martinkova.pavla@seznam.cz, příjem přihlášek 14 dnů před konání soutěže.


   Počet závodníků je omezen na 50.

  Velitel soutěže:

   

  Hlavní rozhodčí:

   

  Startovné: 

   Bc. Radek Kadlec DiS.

   

   Viliam Klein

   

  100,- Kč (u prezence)


  Kategorie:


  A………… 18 až 29 let

  B ………… 30 až 39 let

  C ………… 40 a více

  Ženy .…… bez věkové kategorie

  HZS a HZSp .…… bez věkové kategorie

  senioři nad 50 let – štafeta (3 závodníci - zdolají 3+2+3 disciplíny)

  Časový program:

  neděle 28. 8. 2016

  Ø  09:00 - 09:30 hodin - prezence

  Ø  09:30 - 9:45 hodin - slavnostní nástup

  Ø  09:45 - 10:00 instruktáž se všemi závodníky na trati

  Ø  10:00 - 10:15 start soutěžících podle startovního pořadí

  Ø  vyhlášení výsledků a slavnostní ukončení soutěže bude podle časového sledu soutěže

  Start:

  1) Příprava:

  - nejméně 3 minut před stanovenou dobou startu se závodník v předepsané výstroji a výzbroji dostaví do stanoveného prostoru k předstartovní kontrole,

  - po kontrole závodník odchází přímo do prostoru startu.

  2) Start:

  - soutěžící startuje s kompletním třívrstvým zásahovým oděvem, zásahovou přilbou, pracovními rukavicemi, IDP (dodá pořadatel) bez masky a zásahovou obuví (ženy povolena sportovní obuv). Po celou dobu pokusu nesmí soutěžící sundat ani rozepínat nebo upravovat žádnou součást výstroje,

  - připraven ke startu musí být soutěžící nejméně 30 sekund před stanoveným časem startu,

  - start pokusu bude upřesněn pořadatelem při instruktáži. Měření času se spouští současně s odstartováním pokusu a končí proběhnutím cíle.

  Disciplíny:

  1. disciplína „Běh s požárními hadicemi“

  - závodník napojí koncovky hadice B na PS 12 a rozvine dvě hadicová vedení

  s proudnicemi na určenou vzdálenost. Hadice B 75 a proudnice jsou předem připraveny ve vymezeném prostoru

  2. disciplína „Sbalení hadice B“

  - závodník smotá hadice B a uloží do boxu

  3. disciplína „Vztyčení žebříku a vytažení hadic“

  - závodník vztyčí žebřík (ženy ne), pak vyšplhá na lešení, kde bude připraveno lano s uvázanými hadicemi B 75 (ženy hadici B). Závodník hadice vytáhne a uloží do vyznačeného prostoru

  4. disciplína „Hammer box“

  - závodník 6 kg palicí provede 60 úderů (ženy 40 úderů)

  5. disciplína „Barel“

  - přenesení 2 ks barelů (muži 2 x 20 kg a ženy 2 x 10 kg) do vyznačeného prostoru

  6. disciplína „Okno“

  - závodník překoná okno

  7. disciplína „Pneumatika“

  - závodník 2 x otočí pneumatiku tam a zpět

  8. disciplína „Figurína“

  - závodník uchopí figurínu (Raitekovým úchopem) a přemístí ji do cíle 30 m (ženy 20 m).

  Vybavení soutěžícího:

  -        triko s krátkým nebo dlouhým rukávem, kompletní zásahový oděv včetně odnímatelných vrstev, zásahová přilba pro hasiče (nesmí být použita lehká přilba pro lezce nebo pro práci na vodě apod..), zásahová obuv pro hasiče a pracovní rukavice

  -        kompletní dýchací přístroj bez masky - dodá pořadatel - Saturn S 5

  Technické prostředky:

  -        technické prostředky a překážky zajistí pořadatel

  Bezpečnostní opatření:

  Každý soutěžící bude mít vlastní vybavení (zásahový oděv, přilba, rukavice, obuv). Přihlašující organizace odpovídá za stav prostředků, provádění pravidelných kontrol a úkonů, které podléhají splnění podmínek platné legislativy.

   

  Diskvalifikace:

  1)     Důvodem k okamžité diskvalifikaci soutěžícího je:

   

  Ø  nedostavení se na start 30 sekund před stanoveným časem startu,

  Ø  neuposlechnutí pokynů rozhodčího,

  Ø  nesplnění disciplíny dle pravidel,

  Ø  odložení jakékoliv součásti výstroje,

  Ø  nedodržení trasy, vybočení z vymezeného prostoru a zkrácení trati,

  Ø  použije-li soutěžící v průběhu soutěže pomoci druhé osoby nebo různý materiál nepatřící do dané disciplíny zvýhodňující jej v plnění pokusu,

  Ø  ohrožení diváka popř. soutěžícího technickým prostředkem nebo jiné nesportovní chování,

  Ø  přečnívající hadice přes půdorys boxu.

   

  2)      Důvodem k postihu soutěžícího 10 trestnými sekundami je:

   

  Ø  předčasný start závodníka,

  Ø  zjevné odhození proudnic místo jejich položení,

  Ø  nedošroubování spojů nebo upadnutí proudnice.

  Různé:

   

   

   

   

   

  Ø  informace o diskvalifikacích bude zveřejněna taktéž u zápisu časů u startu závodu,

  Ø  startovní pořadí bude po kategoriích,

  Ø  při podání protestu nebo odvolání bude složena finanční částka (kauce) v hotovosti ve výši 500,- Kč,

  Ø  protest se podává k hlavnímu rozhodčímu do 15 min. od ukončení pokusu

  Ø  pořadatel si vyhrazuje změnu časového harmonogramu či zrušení závodu bez náhrady.

  Ø  propozice vychází z pravidel soutěže v disciplínách TFA „Okresní kolo TFA 2016“ okresu Pelhřimov a pravidel v disciplínách TFA vydané GŘ HZS ČR pokyn č. 9/2015

  obrázek 

  Liga mladých hasičů a Přeborník okresu - běh 60 m překážek


  SDH Počátky Vás srdečně zve v sobotu 14.5.2016 na akce LIGA MLADÝCH HASIČŮ, která se koná od 9:00 hodin u hasičské zbrojnice v Počátkách a dále bude probíhat soutěž PŘEBORNÍK OKRESU - běh na 60 m překážek od 13:00 hodin na tartanovém hřišti u Sokolovny.

  Občerstvení zajištěno u hasičské zbrojnice po dobu akce Liga mladých hasičů.
  obrázek 

  POZVÁNKA - Liga mladých hasičů a Přeborník okresu - běh 60 m překážek


  SDH Počátky Vás srdečně zve v sobotu 9.5.2015 na akce LIGA MLADÝCH HASIČŮ, která se koná od 9:00 hodin u hasičské zbrojnice v Počátkách a dále bude probíhat soutěž PŘEBORNÍK OKRESU - běh na 60 m překážek od 13:00 hodin na tartanovém hřišti u Sokolovny.

  Občerstvení zajištěno u hasičské zbrojnice po dobu akce Liga mladých hasičů.

  obrázek 


  POZVÁNKA - 3. ročník soutěže Šedesátky Vysočiny

   
  Soutěž mladých hasičů v disciplíně běh na 60 m s překážkami - krajský přebor jednotlivců v kategoriích mladší chlapci, mladší dívky, starší chlapci a starší dívky.
  Přijďte podpořit naše závodníky a podívat se na zajímavý sport, který by třeba mohl bavit i Vaše děti :)

  Občerstvení i posezení zajištěno.

  Soutěž se koná v neděli 1.6.2014 od 10:15 hodin na tartanovém hřišti u Sokolovny v Počátkách.

   

  P o z v á n k a

  Vás co nejsrdečněji zve na soutěž „O putovní pohár SDH Počátky“, který se bude konat dne 3. 9. 2011 od 13.00 hodin u hasičské zbrojnice.

  Startovné: 150,-

  Kategorie: družstva mužů a žen

  Soutěž se uskuteční v požárním útoku, dle pravidel požárního sportu. Pořadatel povoluje sportovní hadice C 42, B 65. Sklopné terče. Elektrická časomíra. Výzbroj a výstroj vlastní. Možnost půjčení soutěžících z cizího soutěžního družstva. Soutěž otevřená po celou dobu konání.

  Cena za první místo sele

  První tři družstva obdrží poháry

  Občerstvení zajištěno.

  Kontakt: SDH Počátky                                       Telefon: 723 077 799

                Žižkova 583                      e-mail: martinkova.pavla@seznam.cz

                 394 64

                 Počátky

  4.6.2011 Soutěž mladých hasičů. Sledujte podrobnosti a přijďte podpořit domácí družstvo!

  Výsledky v sekci Soutěže - 2011.

   

  19.6.2010 Soutěž mladých hasičů

   

  Přiložené soubory:
 • POZVANKA Pocatky 4.6.2011.doc
 •