SDH Počátky, Žižkova 583, 394 64 Počátky, telefon: 561 034 932, e-mail: hasici@pocatky.cz

www.hasici.pocatky.cz

HASIČSKÝ PLES 2020


Sbor dobrovolných hasičů Počátky pořádá tradiční HASIČSKÝ PLES, který se koná v pátek 31.1.2020 od 20:00 hodin v Sokolovně Počátky.

Po celý večer vás bude bavit kapela MARTIN VAVERKA & FRIENDS.

Těšit se můžete na:
- bohatou tombolu
- předtančení žáků 9. tříd základní školy
- tradičně výborné občerstvení
- skvělou zábavu do brzkých ranních hodin

Vstupné s místenkou 120,- Kč

Předprodej vstupenek od 6.1.2020 p. Kadlec ELZY Počátky spol. s r. o., Žižkova 68, nebo na tel.: 565 495 322, 606 612 228

obrázek 

POZVÁNKA


Na výroční valnou hromadu, která se koná v sobotu 28.12.2019 od 17:00 hodin v restauraci „Na Sídlišti“.


Program jednání:

1.       Zahájení, uvítání hostů
2.      Volba zapisovatele jednání a ověřovatele zápisu
3.
      Volba mandátové komise
4.      Volba návrhové komise
5.      Volba volební komise
6.      Zpráva o činnosti sboru za uplynulé funkční období
7.     
Zpráva o hospodaření sboru/pokladní zpráva
8
.      Zpráva revizora sboru
9.      Návrh činnosti sboru na další rok s výhledem na celé funkční období
10.    Projednat teze a záměry návrhu "Programu činnosti SH ČMS do roku 2025", včetně přijetí návrhů na jeho doplnění pro jednání VI. sjezdu SH ČMS http://www.hasici.pocatky.cz/files/515_program_cinnosti.pdf
11.     Projednat předložené návrhy změn Stanov SH ČMS pro VI. sjezd SH ČMS http://www.hasici.pocatky.cz/files/515_navrh_stanov.pdf
12.    Představení kandidátů na funkce starosty, jeho náměstka, členů výboru a revizora sboru na příští funkční období
13.    Diskuze
14.    Udílení vyznamenání
15.    Zpráva mandátové komise
16.    Zpráva volební komise
        - volba starosty sboru
        - volba náměstka nebo náměstků starosty sboru
        - volba členů výboru sboru v odsouhlaseném počtu
        - volba revizora sboru
        - volba delegáta/tů sboru na valnou hromadu okrsku
        - volba delegáta/tů sboru na shromáždění delegátů sborů
        - návrh na kandidáta/ty na funkce ve vyšších orgánech SH ČMS
17.    Zpráva návrhové komise (projednání a schválení usnesení)
18.    Závěr jednání

Žádáme tímto všechny členy o úhradu členských příspěvků na rok 2020 nejpozději do termínu valné hromady, v pneuservisu u Aleše Povolného nebo přímo Hance Holubové, (tel. č.: 723 384 300). V případě včasného neuhrazení členského příspěvku může být rozhodnuto, v souladu se stanovami SH ČMS, o ukončení členství ve sboru.

Účast na VVH by měla být pro člena SH ČMS - SDH Počátky podle stanov povinná! Případnou neúčast je nutné omluvit telefonicky nebo emailem na níže uvedené kontakty.


Po ukončení VVH bude následovat volná zábava. Tímto zveme i rodinné příslušníky.

Kontakty:

Pavla Martínková                                                 Ing. Drahoslav Kadlec
tel.: 723 077 799                                                606 612 228

e-mail: martinkova.pavla@seznam.cz                  hasici@pocatky.cz


Srdečně zve výbor SDH

VINOBRANÍ

Sbor dobrovolných hasičů města Počátky Vás srdečně zve na VINOBRANÍ
.

SOBOTA 5.10.2019 od 20:00 hodin SOKOLOVNA


Večer Vás bude provázet a bavit kapela WAJT

Vstupné s místenkou 120 Kč, v předprodeji 100 Kč

Předprodej vstupenek od 10.9.2019 v Pneuservisu Vianor Aleš Povolný.

obrázek 

POUŤOVÁ ZÁBAVA


Sbor dobrovolných hasičů Počátky Vás srdečně zve na POUŤOVOU ZÁBAVU, která se koná v sobotu 22.6.2019 od 20:00 hodin v Sokolovně v Počátkách.

K tanci a poslechu hraje kapela SCARLET.

Vstupné 100,- Kč
Předprodej vstupenek od 1.6.2019 Vianor Počátky Aleš Povolný.
obrázek 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2019


SDH Počátky Vás srdečně zve na tradiční
PÁLENÍ ČARODĚJNIC, které se koná v úterý 30.4.2019 od 17:00 hodin u hasičské zbrojnice v Počátkách.

- pivo, limo a kořalky v nepřeberném množství
- maso pečené na grilu, špekáčky
- masky vítány od 17:00 hodin
- živá hudba - TŘI VETERÁNI
- v případě příznivého počasí bude pro děti připravena pěna (doporučujeme náhradní oblečení s sebou)
obrázek 

HASIČSKÝ PLES 2019Sbor dobrovolných hasičů Počátky pořádá tradiční HASIČSKÝ PLES, který se koná v pátek 1.2.2019 od 20:00 hodin v Sokolovně Počátky.

Po celý večer vás bude bavit kapela MARTIN VAVERKA & FRIENDS.

- předtančení žáků 9. tříd základní školy
- tradičně výborné občerstvení
- skvělá zábava do brzkých ranních hodin

OD 20:00 DO 22:00 HODIN AKCE! SLEVA 50% NA ALKOHOL NA BARU.

Vstupné s místenkou 120,- Kč

Předprodej vstupenek od 7.1.2019 p. Kadlec ELZY Počátky spol. s r. o., Žižkova 68, nebo na tel.: 565 495 322, 606 612 228
obrázek 

POZVÁNKA

Na výroční valnou hromadu, která se koná v sobotu 5.1.2019 od 17:00 hodin v restauraci „Na Sídlišti“.


Program jednání:

1.       Zahájení, uvítání hostů
2.      Volba komisí

3.      Zpráva o činnosti za rok 2018
4.     
Zpráva hospodáře a revizní komise
5.      Udílení vyznamenání
6.     
Volba delegátů
7.     
Návrh činnosti na rok 2019
8.     
Dizkuse
9.     
Usnesení a závěr

Žádáme tímto všechny členy o úhradu členských příspěvků na rok 2019 nejpozději do termínu valné hromady, v pneuservisu u Aleše Povolného nebo přímo Hance Holubové, (tel. č.: 723 384 300). V případě včasného neuhrazení členského příspěvku může být rozhodnuto, v souladu se stanovami SH ČMS, o ukončení členství ve sboru.

Účast na VVH by měla být pro člena SH ČMS - SDH Počátky podle stanov povinná! Případnou neúčast je nutné omluvit telefonicky nebo emailem na níže uvedené kontakty.


Po ukončení VVH bude následovat volná zábava. Tímto zveme i rodinné příslušníky.

Kontakty:

Pavla Martínková                                                 Ing. Drahoslav Kadlec
tel.: 723 077 799                                                606 612 228

e-mail: martinkova.pavla@seznam.cz                  hasici@pocatky.cz


Srdečně zve výbor SDH


VINOBRANÍ


Sbor dobrovolných hasičů města Počátky Vás srdečně zve na VINOBRANÍ
.

SOBOTA 6.10.2018 od 20:00 hodin SOKOLOVNA


K tanci a poslechu hraje kapela WAJT

Vstupné 100 Kč

Předprodej vstupenek od 3.9.2018 v Pneuservisu Vianor Aleš Povolný.

obrázek 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2018


SDH Počátky Vás srdečně zve na tradiční
PÁLENÍ ČARODĚJNIC, které se koná v pondělí 30.4.2018 od 17:00 hodin u hasičské zbrojnice v Počátkách.

- pivo, limo a kořalky v nepřeberném množství
- maso pečené na grilu, špekáčky
- masky vítány od 17:00 hodin
- živá hudba - ON & ONA BAND
- v případě příznivého počasí bude pro děti připravena pěna (doporučujeme náhradní oblečení s sebou)
obrázek 

HASIČSKÝ PLES 2018Sbor dobrovolných hasičů města Počátky pořádá tradiční HASIČSKÝ PLES, který se koná v pátek 2.2.2018 od 20:00 hodin v Sokolovně Počátky.

Po celý večer vás bude bavit hudební skupina FONTÁNA.

- předtančení žáků 9. tříd základní školy
- tradičně výborné občerstvení
- skvělá zábava do brzkých ranních hodin

OD 20:00 DO 22:00 HODIN AKCE! SLEVA 50% NA ALKOHOL NA BARU.

Vstupné s místenkou 120,- Kč

Předprodej vstupenek od 8.1.2018 p. Kadlec ELZY Počátky spol. s r. o., Žižkova 68, nebo na tel.: 565 495 322, 606 612 228
obrázek 

POZVÁNKA

Na výroční valnou hromadu, která se koná v sobotu 20.1.2018 od 17:00 hodin v restauraci „Na Sídlišti“.


Program jednání:

1.       Zahájení, uvítání hostů
2.      Volba komisí

3.      Zpráva o činnosti za rok 2017
4.      Revize členské základny
5.      Volba nových členů výboru
6.      Zpráva hospodáře a revizní komise

7.      Volba delegátů

8.      Návrh činnosti na rok 2018

9.      Diskuse

10.    Usnesení a závěr

Žádáme tímto všechny členy o úhradu členských příspěvků na rok 2018 nejpozději do termínu valné hromady, v pneuservisu u Aleše Povolného nebo přímo Hance Holubové, (tel. č.: 723 384 300). V případě neuhrazení členského příspěvku bude projednáno ukončení členství na valné hromadě.

Účast na VVH by měla být pro člena SDH podle stanov povinná! Případnou neúčast je nutné omluvit telefonicky nebo emailem na níže uvedené kontakty.


Po ukončení VVH bude následovat volná zábava. Tímto zveme i rodinné příslušníky.

Kontakty:

Pavla Martínková                                                 Ing. Drahoslav Kadlec
tel.: 723 077 799                                                606 612 228

e-mail: martinkova.pavla@seznam.cz                  hasici@pocatky.cz


Srdečně zve výbor SDH

LOUČENÍ S LÉTEM

Sbor dobrovolných hasičů města Počátky pořádá v sobotu 2.9.2017 od 14:00 hodin u hasičské zbrojnice SOUTĚŽ O PUTOVNÍ POHÁR v požárním sportu. Po ukončení soutěže (cca od 17:00 hodin) bude následovat LOUČENÍ S LÉTEM.

- občerstvení zajištěno
- reprodukovaná hudba
- skvělá zábava do ranních hodin
obrázek 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2017


SDH Počátky Vás srdečně zve na tradiční
PÁLENÍ ČARODĚJNIC, které se koná v neděli 30.4.2017 od 17:00 hodin u hasičské zbrojnice v Počátkách.

- pivo, limo a kořalky v nepřeberném množství
- maso pečené na grilu, špekáčky
- masky vítány od 17:00 hodin
- reprodukovaná hudba

Akce se koná pod širým nebem, doporučujeme vhodné oblečení.

obrázek 

POZVÁNKA

Na oslavu svátku MDŽ, která se koná v sobotu 11.3.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice.

Srdečně zve výbor SDH Počátky


HASIČSKÝ PLES 2017Sbor dobrovolných hasičů města Počátky pořádá tradiční HASIČSKÝ PLES, který se koná v pátek 3.2.2017 od 20:00 hodin v Sokolovně Počátky.

Po celý večer vás bude bavit hudební skupina KLARET.

- předtančení žáků 9. tříd základní školy
- tradičně výborné občerstvení
- skvělá zábava do brzkých ranních hodin

OD 20:00 DO 22:00 HODIN AKCE! SLEVA 50% NA ALKOHOL NA BARU.

Vstupné s místenkou 120,- Kč

Předprodej vstupenek od 2.1.2017 p. Kadlec ELZY Počátky spol. s r. o., Žižkova 68, nebo na tel.: 565 495 322, 606 612 228
obrázek 

POZVÁNKA

Na výroční valnou hromadu, která se koná v sobotu 14.1.2017 od 17:00 hodin v restauraci „Na Sídlišti“.


Program jednání:

1.       Zahájení, uvítání hostů
2.      Volba komisí

3.      Zpráva o činnosti za rok 2016

4.      Zpráva hospodáře a revizní komise

5.      Volba delegátů

6.      Návrh činnosti na rok 2017

7.      Diskuse

8.      Usnesení a závěr

Žádáme tímto zúčastněné členy o úhradu členských příspěvků na rok 2017 na valné hromadě, v pneuservisu u Aleše Povolného nebo přímo Hance Holubové, (tel. č.: 723 384 300), nejpozději však do 31.1.2017.

Účast na VVH by měla být pro člena SDH podle stanov povinná! Případnou neúčast je nutné omluvit telefonicky nebo emailem na níže uvedené kontakty.


Po ukončení VVH bude následovat volná zábava. Tímto zveme i rodinné příslušníky.

Kontakty:

Pavla Martínková                                                 Ing. Drahoslav Kadlec
tel.: 723 077 799                                                606 612 228

e-mail: martinkova.pavla@seznam.cz                   hasici@pocatky.cz


Srdečně zve výbor SDH

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ NOVÉHO HASIČSKÉHO VOZU
CAS 20 Tatra

SDH Počátky Vás srdečně zve na SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ NOVÉHO HASIČSKÉHO VOZU CAS 20 Tatra.

Předání proběhne v sobotu 15.10.2016 od 13:00 hodin u hasičské zbrojnice za účasti významných hostů.
Novému zásahovému vozu požehná P. Mgr. Ján Augustin Grambal, OPraem.
Technika bude následně k prohlédnutí.
obrázek 

LOUČENÍ S LÉTEM


Sbor dobrovolných hasičů města Počátky pořádá v sobotu 3.9.2016 od 14:00 hodin u hasičské zbrojnice SOUTĚŽ O PUTOVNÍ POHÁR v požárním sportu. Po ukončení soutěže (cca od 17:00 hodin) bude následovat LOUČENÍ S LÉTEM.

- občerstvení zajištěno
- živá hudba k posezení i k tanci: kapela Tři veteráni
- skvělá zábava do ranních hodin
obrázek 

 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2016

SDH Počátky Vás srdečně zve na tradiční
PÁLENÍ ČARODĚJNIC, které se koná v sobotu 30.4.2016 od 17:00 hodin u hasičské zbrojnice v Počátkách.

- pivo, limo a kořalky v nepřeberném množství
- maso pečené na grilu, špekáčky, palačinky
- masky vítány od 17:00 hodin
- živá hudba - kapela TŘI VETERÁNI
- v případě příznivého počasí bude pro děti připravena pěna (doporučujeme náhradní oblečení s sebou)

obrázek 


HASIČSKÝ PLES 2016Sbor dobrovolných hasičů města Počátky pořádá tradiční HASIČSKÝ PLES, který se koná v pátek 29.1.2016 od 20:00 hodin v Sokolovně Počátky.

Po celý večer vás bude bavit hudební skupina FONTÁNA.

- předtančení žáků 9. tříd základní školy
- tradičně výborné občerstvení
- skvělá zábava do brzkých ranních hodin

OD 20:00 DO 22:00 HODIN AKCE! SLEVA 50% NA ALKOHOL NA BARU.

Vstupné s místenkou 100,- Kč

Předprodej vstupenek od 4.1.2016 p. Kadlec ELZY Počátky spol. s r. o., Žižkova 68, nebo na tel.: 565 495 322, 606 612 228
obrázek 


POZVÁNKA


Na výroční valnou hromadu, která se koná v sobotu 12.12.2015 od 17:00 hodin v restauraci „Na Sídlišti“.


Program jednání:

1.      Zahájení, uvítání hostů
2.      Volba komisí

3.      Zpráva o činnosti za rok 2015

4.      Zpráva pokladní a revizní komise

5.      Volba členů do výboru

6.      Volba delegátů

7.      Návrh činnosti na rok 2016

8.      Diskuse

9.      Usnesení a závěr

Žádáme tímto zúčastněné členy o úhradu členských příspěvků na rok 2016 na valné hromadě, v pneuservisu u Aleše Povolného nebo přímo Hance Holubové, (tel. č.: 723 384 300), nejpozději však do 31.1.2016.

Účast na VVH by měla být pro člena SDH podle stanov povinná! Případnou neúčast je nutné omluvit telefonicky nebo emailem na níže uvedené kontakty.


Po ukončení VVH bude následovat volná zábava. Tímto zveme i rodinné příslušníky.

Kontakty:

Pavla Martínková                                                      Ing. Drahoslav Kadlec
tel.: 723 077 799                                                     606 612 228

e-mail: martinkova.pavla@seznam.cz                       hasici@pocatky.cz


Srdečně zve výbor SDH


LOUČENÍ S LÉTEM

Sbor dobrovolných hasičů města Počátky pořádá v sobotu 5.9.2015 od 14:00 hodin u hasičské zbrojnice SOUTĚŽ O PUTOVNÍ POHÁR v požárním sportu. Po ukončení soutěže (cca od 17:00 hodin) bude následovat LOUČENÍ S LÉTEM.

- občerstvení zajištěno
- živá hudba k posezení i k tanci: kapela duo M & M (Tři veteráni)
- skvělá zábava do ranních hodin

obrázek 

SOUTĚŽ T.F.A.


Sbor dobrovolných hasičů města Počátky Vás co nejsrdečněji zve na soutěž T.F.A. v neděli 30.8.2015 od 9:00 hodin u hasičské zbrojnice.

Soutěž v TFA simuluje svými podmínkami práci hasičů při zásahu.

Uvidíte kategorie mužů i žen.
obrázek 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2015

SDH Počátky Vás srdečně zve na tradiční
PÁLENÍ ČARODĚJNIC, které se koná ve čtvrtek 30.4.2015 od 17:00 hodin u hasičské zbrojnice v Počátkách.

- pivo, limo a kořalky v nepřeberném množství
- maso pečené na grilu, špekáčky, palačinky
- masky vítány od 17:00 hodin

obrázek 


POZVÁNKA

Na oslavu svátku MDŽ, která se koná v sobotu 7.3.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice.

Srdečně zve výbor SDH Počátky

HASIČSKÝ PLES 2015


Sbor dobrovolných hasičů města Počátky pořádá tradiční HASIČSKÝ PLES, který se koná v pátek 30.1.2015 od 20:00 hodin v Sokolovně Počátky.

Po celý večer vás bude bavit kapela Martin Vaverka & friends.

- předtančení žáků 9. tříd základní školy
- tradičně výborné občerstvení
- skvělá zábava do brzkých ranních hodin

OD 20:00 DO 22:00 HODIN AKCE! SLEVA 50% NA ALKOHOL NA BARU.

Vstupné s místenkou 100,- Kč

Předprodej vstupenek od 5.1.2015 p. Kadlec ELZY Počátky spol. s r. o., Žižkova 68, nebo na tel.: 565 495 322, 606 612 228
obrázek 


POZVÁNKA


Na výroční valnou hromadu, která se koná v sobotu 13.12.2014 od 17.00 hodin v restauraci „Na Sídlišti“.


Program jednání:

1.      Zahájení, uvítání hostů
2.      Volba komisí

3.      Zpráva o činnosti za rok 2014

4.      Zpráva pokladní a revizní komise

5.      Volba členů do výboru

6.      Volba delegátů

7.      Návrh činnosti na rok 2015

8.      Diskuse

9.      Usnesení a závěr

Žádáme tímto zúčastněné členy o úhradu členských příspěvků na rok 2015. Účast na VVH by měla být pro člena SDH podle stanov povinná! Případnou neúčast je nutné omluvit telefonicky nebo emailem na níže uvedené kontakty.

Po ukončení VVH bude následovat volná zábava. Tímto zveme i rodinné příslušníky.

Kontakty:

Pavla Martínková                                                      Ing. Drahoslav Kadlec
tel.: 723 077 799                                                     606 612 228

e-mail: martinkova.pavla@seznam.cz                       hasici@pocatky.cz


Srdečně zve výbor SDH

LOUČENÍ S LÉTEM

Sbor dobrovolných hasičů města Počátky pořádá v sobotu 6.9.2014 od 14:00 hodin u hasičské zbrojnice SOUTĚŽ O PUTOVNÍ POHÁR v požárním sportu. Po ukončení soutěže (cca od 17:00 hodin) bude následovat LOUČENÍ S LÉTEM.

- občerstvení zajištěno
- živá hudba k posezení i k tanci: kapela duo M & M
- skvělá zábava do ranních hodin
- přijďte se i vy podívat a pobavit


obrázek 


140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH POČÁTKY

Sbor dobrovolných hasičů Počátky Vás srdečně zve k oslavě 140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU. Akce se koná v sobotu 9.8.2014 od 14:00 hodin na autobusovém nádraží.

Časový harmonogram oslav:
14:00 - 15:00 ukázky
- vědra + ruční hašení
- historické ruční stříkačky SDH Počátky, SDH Lidmaň
- stříkačka Waltr - Lord SDH Kamenice nad Lipou
- požární útok děti SDH Počátky, SDH Žirovnice
- hašení hasicím přístrojem
- ukazka typů proudnic

15:00 - 16:00 dopravní nehoda
- vyproštění osob: SDH Počátky, SDH Žirovnice, ZZS Kraje Vysočina
- dohledání osob - psovodi Policie ČR
- uhašení vozidla vysotlakem - HZS Kamenice nad Lipou

16:00 - 16:30 slanění z výškové techniky - HZS Jindřichův Hradec

16:30 - 17:00 ukázka pěny pro děti

17:00 opičí dráha pro dospělé (motivace pro dospělé - pro první 3 osoby 10 piv)

Občerstvení po celou dobu akce zajištěno - pečené prase, klobásy, párek v rohlíku, pivo, limo.

Mezi přestávkami Vám volné chvíle zpříjemní kapela AWAL 3.

Pro děti bude k pobavení skákací hrad.

20:00 taneční zábava v Sokolovně

K tanci a poslechu hraje kapela GENERACE.

Vstupné na zábavu ZDARMA !!!

obrázek 
Přiložené soubory:
 • sdh.jpg

 • POZVÁNKA - 3. ročník soutěže Šedesátky Vysočiny

   
  Soutěž mladých hasičů v disciplíně běh na 60 m s překážkami - krajský přebor jednotlivců v kategoriích mladší chlapci, mladší dívky, starší chlapci a starší dívky.
  Přijďte podpořit naše závodníky a podívat se na zajímavý sport, který by třeba mohl bavit i Vaše děti :)

  Občerstvení i posezení zajištěno.

  Soutěž se koná v neděli 1.6.2014 od 10:15 hodin na tartanovém hřišti u Sokolovny v Počátkách.

   


  PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2014


  SDH Počátky Vás srdečně zve na tradiční
  PÁLENÍ ČARODĚJNIC, které se koná ve středu 30.4.2014 od 17:00 hodin u hasičské zbrojnice v Počátkách.

  - pivo, limo a kořalky v nepřeberném množství
  - maso pečené na kameni, špekáčky
  - masky vítány od 17:00 hodin

  HASIČSKÝ PLES 2014


  Sbor dobrovolných hasičů města Počátky pořádá tradiční HASIČSKÝ PLES, který se koná v pátek 31.1.2014 od 20:00 hodin v Sokolovně Počátky.

  Po celý večer vás bude bavit kapela Martin Vaverka & friends.

  - předtančení žáků 9. tříd základní školy
  - tradičně výborné občerstvení
  - skvělá zábava do brzkých ranních hodin

  OD 20:00 DO 22:00 HODIN AKCE! SLEVA 50% NA ALKOHOL NA BARU.

  Vstupné s místenkou 100,- Kč

  Předprodej vstupenek od 9.12.2013 p. Kadlec ELZY Počátky spol. s r. o., Žižkova 68, nebo na tel.: 565 495 322, 606 612 228

  obrázek 
  POZVÁNKA

  Na výroční valnou hromadu, která se koná v sobotu 7.12.2013 od 17.00 hodin v restauraci „Na Sídlišti“.

  Program jednání:

  1.      Zahájení, uvítání hostů
  2.      Volba komisí

  3.      Zpráva o činnosti za rok 2013

  4.      Zpráva pokladní a revizní komise

  5.      Volba delegátů

  6.      Návrh činnosti na rok 2014

  7.      Diskuse

  8.      Usnesení a závěr

  Žádáme tímto zúčastněné členy o úhradu členských příspěvků na rok 2014. Účast na VVH by měla být pro člena SDH podle stanov povinná! Případnou neúčast je nutné omluvit telefonicky nebo emailem na níže uvedené kontakty.

  Po ukončení VVH bude následovat volná zábava. Tímto zveme i rodinné příslušníky.

  Kontakty:

  Pavla Martínková                                                   Ing. Drahoslav Kadlec
  tel.: 723 077 799                                                  606 612 228

  e-mail: martinkova.pavla@seznam.cz                    hasici@pocatky.cz

                               Srdečně zve výbor SDH 


  MIKULÁŠ 2013

  Mladí ha siči při SDH Počátky Vám nabízí návštěvu Mikuláše, čertů a anděla u Vás doma. Objednávky na čtvrtek 5.12.2013 přijímáme
  na tel. čísle 723 077 799 (sms)
  nebo na emailu:
  martinkova.pavla@seznam.cz.

  Těšíme se na Vaše hodné děti !!! MH SDH Počátky

   

   

  POZVÁNKA

  Sbor dobrovolných hasičů města Počátky pořádá
  v sobotu 7.9.2013 od 13:00 hodin u hasičské zbrojnice
  SOUTĚŽ O PUTOVNÍ POHÁR v požárním sportu.
  Po ukončení soutěže (cca od 17:00 hodin) bude následovat LOUČENÍ S LÉTEM.

  - občerstvení zajištěno
  - reprodukovaná hudba k posezení i k tanci
  - skvělá zábava do ranních hodin
  - přijďte se i vy podívat a pobavit

  Vstupné dobrovolné.

   

   

  POZVÁNKA

  Sbor dobrovolných hasičů Počátky pořádá tradiční
  PÁLENÍ ČARODĚJNIC
  u hasičské zbrojnice od 17:00 hodin. Občerstvení zajištěno!!!

   

   

  POZVÁNKA

  Na oslavu svátku MDŽ, která se koná v sobotu 9.3.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice.

  Srdečně zve výbor SDH Počátky

   

  HASIČSKÝ PLES


  Sbor dobrovolných hasičů města Počátky pořádá tradiční HASIČSKÝ PLES, který se koná v pátek 1.2.2013 od 20:00 hodin v Sokolovně.

  Po celý večer Vás bude bavit kapela KAREL A MY.

  Předtančení žáků devátých tříd místní základní školy, tradičně výborné občerstvení, skvělá zábava do brzkých ranních hodin.

  Vstupné s místenkou 100,- Kč.

  Předprodej vstupenek od 9.1.2013 p. Kadlec - ELZY Počátky spol. s r. o., Žižkova 68, nebo na tel.: 565 495 322, 606 612 228.  POZVÁNKA

  Na výroční valnou hromadu, která se koná v sobotu 8.12.2012 od 17.00 hodin v restauraci „Na Sídlišti“.

   

  Program jednání:

  1.      Zahájení, uvítání hostů

  2.      Zpráva o činnosti za rok 2012

  3.      Zpráva pokladní a revizní komise

  4.      Diskuse

  5.      Volba delegátů

  6.      Návrh činnosti na rok 2013

  7.      Návrh na úpravu členských příspěvků a úpravu stanov

  8.      Usnesení a závěr

  Žádáme tímto zúčastněné členy o úhradu členských příspěvků na rok 2013. Účast na VVH by měla být pro člena SDH podle stanov povinná!  Případnou neúčast je nutné omluvit telefonicky nebo emailem na níže uvedené kontakty.

  Po ukončení VVH bude následovat volná zábava. Tímto zveme i rodinné příslušníky.


  Kontakty:

  Pavla Martínková                                                      Ing. Drahoslav Kadlec

  tel.: 723 077 799                                                      606 612 228

  email: martinkova.pavla@seznam.cz                          hasici@pocatky.cz

   

                                                                                                Srdečně zve výbor SDH  30.4.2012

  Pozvánka na pálení čarodějnic, které se bude konat dne 30.4.2012 od 17:00 u hasičské zbrojnice. Všichni jste srdečně zváni a máme pro Vás připraveno bohaté občerstvení - maso na kameni, špekáčky, pivo, limo, něco ostřejšího... Pro nejmenší budou připraveny soutěže.

   

  24.3.2012

  Ke dni 24.3.2012 byla uspořádana brigáda na vybourání starých vrat a vybetonování nových nájezdu k novým vratům. Akci přálo počasí a byla zdárně dokončena.

  10.3.2012

  Dne 10.3.2012 se konala oslava MDŽ. Ženy se sešly v hojném počtu a oslava probíhala ve veselém duchu.

  7.3.2012

  Trénink mladých hasičů bude dne 14.3.2012 od 17hodin ve sportovní hale. Přezůvky a věci na převlečení s sebou.

  Děkuji, Pavla

  24.2.2012

  Trénink mladých hasičů se do odvolání ruší z důvodu uzavření sportovní haly. Po obnovení tréninků vás budu informovat.

  Děkuji, Pavla

   

  1.2.2012

  Trénink mladých hasičů se bude konat 15.2.2012. Sledujte stránky. Pavla

   

   

   

   

   

   

  HASIČSKÝ PLES

  Sbor dobrovolných hasičů Počátky Vás srdečně zve na tradiční HASIČSKÝ PLES, který se koná v sobotu 14.1.2012 od 20:00 hodin v Sokolovně.

  Předprodej vstupenek p. Kadlec - ELZY Počátky spol. s r. o., Žižkova 68, nebo na tel.: 565 495 322, 606 612 228.

   

   

   

   

  Pozvánka

  Na výroční valnou hromadu, která se koná v sobotu 10.12.2011 od 17.00 hodin v restauraci „Na Sídlišti“.

  Program jednání:
  1. Zahájení, uvítání hostů
  2. Zpráva o činnosti za rok 2011
  3. Zpráva pokladní a revizní komise
  4. Diskuse
  5. Volba delegátů
  6. Návrh činnosti na rok 2012
  7. Usnesení a závěr
  Žádáme tímto zúčastněné členy o úhradu členských příspěvků na rok 2012. Po ukončení VVN bude následovat volná zábava. Tímto zveme i rodinné příslušníky.

  Srdečně zve výbor SDH

   

   

  Mikuláš 2011

  Mladí hasiči při SDH Počátky Vám nabízí návštěvu Mikuláše, čertů a anděla u Vás doma.

   

  Objednávky na pondělí 5.12.2011 přijímáme na tel. čísle 723 077 799 nebo na emailu: martinkova.pavla@seznam.cz.

  obrázek 

  2.10.2011 Exkurze na letiště v Praze

  Odjezd v 10:00 od hasičárny. Start exkurze ve 14:00.

   SDH Počátky si zajistil prohlídku na pražském letišti. Účastníci exkurze si prohlédli Trasu 2. Délka prohlídky byla 120 minut.

   Popis Trasy 2


  Trasa 2

  1. Terminál 3 – začátek prohlídky
   Uveden do provozu 3. září 1997. Využívá se zejména pro lety všeobecného letectví (General Aviation), kapacita je 80 odbavených cestujících/hod. České aerolinie zde provozují 2x denně pravidelnou linku do německého Braunschweigu. V terminálu je možné využít VIP salonky, handling pro General Aviation a pokoje pro posádky. K dispozici jsou informace, bankomat a automat na platbu za parkoviště, restaurace a obchod „Pilot Shop“ s potřebami pro piloty. Na Terminál 3 navazuje hotel Ramada, dále je umístěno opravárenské centrum společnosti Aviation Service pro menší typy letadel.
  2. Terminál pro vládní lety
   Jedná se o původní terminál Letiště Praha, který byl uveden do provozu 5. dubna 1937. V 9.00 hod. zde přistálo první letadlo typu DC-2 České letecké společnosti na lince Piešťany–Zlín–Brno–Praha. Za architektonické řešení odbavovací budovy získal Ing. arch. Adolf Benš zlatou medaili na Světové výstavě v Paříži v roce 1937. Terminál byl v provozu pro civilní leteckou dopravu v letech 1937–1939 a od června 1945 do června 1968. Od 15. března 1939 do května 1945 zde působila německá Luftwaffe. V současné době budovu využívá Ministerstvo obrany České republiky a odbavují se zde vládní lety.
  3. Hangár Úřadu pro civilní letectví ČR
   Úřad civilního letectví ČR má oprávnění pro výkon státního dozoru v českém civilním letectví. Používá kalibrovací letadla, která jsou využívána ke kontrolám letišť v České republice, zejména navigačních a radiolokačních zařízení, letištních systémů, světelného zabezpečovacího zařízení, značení pohybových ploch apod. Vyšetřuje letecké nehody a má zde vybavenou pozemní laboratoř. Administrativní budova úřadu je situována proti hangárům.

   Hangár letecké společnosti Travel Service
   Česká letecká společnost, která provozuje zejména charterové lety a pod značkou Smart Wings nízkonákladové (low cost) lety do evropských destinací a do Dubaje (SAE), jako jediný český low cost dopravce.

   Provoz letištních ploch Letiště Praha
   Provádí kontrolu dráhového systému letiště i ostatních ploch v souvislosti se způsobilostí k leteckému provozu. Využívá testovací vozidlo „Sarsys“ k měření brzdných účinků na dráhovém systému
   (RWY) při změně povrchových podmínek (sníh, námraza, voda).
  4. Biologická ochrana letiště
   Zajišťuje ochranu letadel před střety s ptáky pomocí sokolnicky vedených dravců jako přirozených predátorů (orel skalní, poštolka, jestřáb, sokol). Pražské pracoviště biologické ochrany je na vysoké úrovni jak v technickém vybavení, tak v počtu využívaných dravců.
  5. Zázemí letiště

   Letiště Praha
   Je provozovatelem civilního veřejného mezinárodního letiště. Letiště Praha poskytuje služby cestující a necestující veřejnosti, leteckým společnostem, přepravcům a ostatním uživatelům letiště. Do majetku společnosti v této části patří: sklady, mycí centrum, čerpací stanice pohonných hmot, správa vozového parku, kynologické zařízení ostrahy letiště a garáže pro zimní mechanizační prostředky.
   Letiště disponuje pro zimní provoz technikou na vysoké úrovni a je dostatečně vybaveno pro úklid drah a ploch:
   – 2 frézy Smidt na sníh s kapacitou 1500 t/hod.,
   – 2 frézy Smidt Supra s kapacitou 5000 t/hod.,
   – 2 kropice tryskové na preventivní postřik rozmrazovací kapalinou se záběrem 24 m,
   – 2 sypače na smáčený posyp se záběrem 24 m,
   – 4 kompaktní stroje Schorling P17C (zametače, ofukovače),
   – 2 zametače Schorling P21,
   – 2 stroje Boschung na zametání a odhrnování sněhu,
   – 1 multifunkční čisticí stroj Boschung BJB 8000G,
   – 4 tažné zametače,
   – a další technické prostředky.

   České aerolinie
   Výcvikové středisko, které je určeno pro výcvik posádek a palubního personálu. Je vybaveno simulátory letadel B737, ATR 42/72, A320 a dalšími trenažéry pro odbornou přípravu a simulaci neobvyklých situací za letu. Ročně projde výcvikem na simulátorech až 5000 pilotů a 13 200 palubních průvodčích jak z Českých aerolinií, tak z dalších leteckých společností.

   Administrativní budova, hangáry.
   Letecká služba Policie ČR a Záchranná letecká služba
   Letecká služba Policie ČR zajišťuje policejní akce na záchranu lidských životů, pátrání po pohřešovaných osobách a nebezpečných pachatelích. Provádí hlídkové lety, pátrání po odcizených vozidlech, dopravní průzkum apod. Policejní vrtulníky se též podílejí na provozu Záchranné letecké služby, na realizaci transplantačního programu a na záchranných letech při přírodních katastrofách. Heliport pro provoz vrtulníků je součástí areálu.
  6. RWY 04/22
   Původní dráha z roku 1937, kdy měla travnatý povrch a délku 950 m. Později byla zpevněna a naposledy prodloužena v roce 1977 na 2300m se šířkou 60m. Dnes slouží jako odstavná parkovací plocha pro letadla.
   Práh dráhy 04 se využívá jako tzv. „krizové stání“ pro odstavení letadel, která se stala předmětem teroristického činu nebo únosu.
  7. RWY 13/31
   Vedlejší dráha Letiště Praha o rozměrech 3250m x 45m, vybavena pro provoz za podmínek II CAT ICAO. Tato dráha byla
   v provozu již v roce 1937 s délkou 800 m a travnatým povrchem, v průběhu let byla zpevněna a naposledy prodloužena v roce 1977.
  8. Radiolokátory Řízení letového provozu
   Objekt TAR – vybaven anténou primárního a sekundárního radaru. Primární radar lokalizuje objekty, sekundární radar sleduje pohyby letadel ve vzdušném prostoru.
   Objekt MSSR (s věží a kopulí) – ocelová věž s tzv. „radomem“ – tj. kryt antény radaru.
   Uvnitř se otáčí anténa primárního a sekundárního radaru.
   Primární radar má dosah cca 150 km a funguje na principu odrazu od cíle (tzn., že vidí všechna letadla v uvedeném dosahu).
   Sekundární radar má dosah cca 300 km a funguje na principu odpovídače (tzn., že vidí pouze cíle, které mají zapnutý „odpovídač“, a tím je schopen identifikovat, o jaké letadlo se jedná).
   Tato stavba je asymetrická, autorem návrhu je arch. Vlado Milunič a dle vyjádření dodavatele technologie (společnost Thales, Francie) je to patrně jediná asymetrická věž radaru na světě.
  9. Hangár F, České aerolinie
   Výstavba hangáru byla realizována v letech 1964–1969. Hangár je řešen unikátním zavěšením ocelové střešní konstrukce, hangárová hala o rozměrech 213m x 59m je bez vnitřních podpěr. Součástí hangáru jsou dílny, sklady a administrativní blok. Hangár je využíván pro údržbu a revize dopravních letadel.
  10. Záchranná požární stanice
   Byla uvedena do provozu v prosinci roku 2006 a patří mezi nejmodernější zařízení tohoto druhu v České republice.
   Do vybavení stanice patří:
   – 4 velkokapacitní kombinovaná hasicí auta (KHA) zn. Rosenbauer určená pro letecký provoz (12 000l vody, 1500l pěnidla
   a 250–500 kg prášku dle typu),
   – cisternové automobilové stříkačky (CAS),
   – speciální pomocná technika,
   – rychlozásahové zařízení (RSA),
   – vysokozdvižný žebřík dlouhý 37 m,
   – kontejnerový systém (zdravotní kontejner, kontejnery vybavené vyprošťovacími prostředky, kontejner na pěnidlo).
   Dále je zde také k dispozici kompletní vybavení pro chemické zásahy, dílny a myčka. Součástí stanice je posilovna, tělocvična a Centrum fyzické zátěže, kde se provádějí zátěžové testy s dýchací technikou.
   Dle předpisu L14 MD, který vychází z předpisů ICAO, je Letiště Praha zařazeno do 9. kategorie, která definuje množství
   hasebních látek potřebných pro určitý typ letadla.
   Podle předpisu ICAO jsou stanoveny i dojezdové časy k zásahu, které činí pouhé 3 minuty.
   Provoz zajišťuje 88 zaměstnanců ve 4 směnách.
  11. Objekt palubních služeb Českých aerolinií (catering)
   Palubní služby zajišťují přípravu a dovoz občerstvení do letadel a zboží pro palubní prodej.
  12. APC – budova Českých aerolinií
   Sídlo vedení letecké společnosti, zázemí pro posádky a administrativní činnost.
  13. Administrativní centrum RODOP
   Provoz zahájen 20. října 1998. Sídlí zde celní úřad, pošta, banka, některé letecké společnosti a spediční firmy.
   K dispozici je restaurace, několik obchodů a čistírna.
  14. Parkoviště A
   Stání pro 800 vozidel, která využívají zaměstnanci letiště.
  15. Technický blok s řídicí věží Řízení letového provozu
   Uveden do provozu 3. listopadu 1972, kdy zde byla umístěna pracoviště Řízení letového provozu a pozorovatelna Letecké
   meteorologické služby. Na střeše je umístěn systém letištního pojezdového radaru. V současné době jsou zde pracoviště Řízení letového provozu ČR, s.p., a Řízení letového provozu Armády České republiky.
  16. Depo LPH
   Plnění letadel pohonnými hmotami zajišťují společnosti Agip, Lukoil, Shell a Total.
  17. Terminál 2
   Uveden do provozu 6. ledna 2006, jeho kapacita je 15,5 mil. odbavených cestujících/rok. Terminál o rozměrech 263m x 107m je určen pro odbavení letů do států Evropské unie, které jsou součástí schengenského prostoru. Je řešen ve dvou úrovních a jeho součástí je 6 dvouúrovňových nástupních mostů. Odletová část je vybavena 60 přepážkami (check-in) a je
   připravena pro další rozšíření. Jsou zde umístěny přepážky leteckých společností, cestovních kanceláří, služba na balení zavazadel, odbavení nadrozměrných zavazadel. V patře jsou umístěna provozní pracoviště a VIP salonek Moravia Správy Letiště Praha. Pro návštěvníky je k dispozici i vyhlídková terasa a muzeum o historii letectví a pražského letiště.
   V odletové části je několik občerstvovacích zařízení typu fast food a obchody. Bezpečnostní kontrola před odletem je zde prováděna centrálně, v tranzitním prostoru jsou obchody, restaurace a kavárny, pro děti hrací koutek.
   Příletová část je umístěna ve spodní části objektu a navazuje na venkovní prostor, kde jsou umístěna stanoviště taxi, smluvní dopravy, stanice MHD a krátkodobá parkoviště pro auta i autobusy. Směrem k odbavovací ploše je třídírna zavazadel s kapacitou 3000 odbavených zavazadel/hod. a s plánovaným rozšířením až na 5000 zavazadel/hod.
   Na Terminál 2 navazuje prst C s 9 jednoduchými nástupními mosty. Prst C je dvouúrovňový, v obou jeho částech jsou čekárny pro cestující, je vybaven obchody a občerstvovacími zařízeními.
   Na prstu C, stejně i na prstu B a A, je umístěn systém pro navádění letadel na stání (Docking Guidance System for Aircraft Parking Stands).
  18. Odbavovací plocha
   Používá se převážně pro menší typy letadel a dále v případě obsazenosti nástupních mostů. Letadla zavádí na 17 stání služba Řízení letového provozu „Follow me“.
   Je zde umístěno odmrazovací stání pro letadla. Celkem má letiště k dispozici 63 stání pro letadla včetně stání
   u nástupních mostů.
  19. RWY 06/24
   Dráha je z roku 1963, dříve s označením 07/25 a délkou 3115m.
   V současné době je to hlavní dráha Letiště Praha o rozměrech 3715m x 45m (naposledy byla prodloužena v roce 1982),
   vybavena pro provoz CAT IIIB ICAO (umožňuje provoz za snížené dohlednosti), s povrchovou úpravou Antiskid (protiskluzová vrstva), která zvyšuje brzdné účinky dráhy.
  20. Zásobování letiště palivem
   Stáčiště se železniční vlečkou (v obci Středokluky), centrální sklad pohonných hmot se 6 velkokapacitními nádržemi, čerpací stanice a potrubí k dopravě paliva do depa autocisteren.
  21. Spojovací objekt
   Spojení mezi Terminálem 2 a Terminálem 1 o rozměrech 175m x 85m. Tranzitní část objektu je vybavena travelátory pro cestující, obchody a jsou zde umístěna provozní pracoviště. V této části je v provozu hotel Tranzit 2, který umožňuje tranzitním cestujícím ubytovaní ve 12 pokojích i jen na několik hodin. Ve veřejné části je v 1. patře umístěno kongresové centrum, obchody a dětský koutek, expozice o historii a výstavbě Letiště Praha a vstup na vyhlídkovou terasu.
  22. Terminál 1
   Uveden do provozu 3. června 1997. Odbavují se zde lety mimo schengenský prostor Evropy a ostatní světové destinace. Kapacita je 6,8 mil. cestujících/rok. Terminál se skládá ze 2 objektů a krátké spojovací části.
   Příletovou část s rozměry 147 m x 100 m (včetně krátké spojovací části) tvoří budova, která byla uvedena do provozu 15. června 1968. Během let prošla několika rekonstrukcemi, naposledy v roce 1997. Jsou zde umístěny přepážky cestovních kanceláří, informace, kavárna a další služby pro cestující. V 1. patře je k dispozici samoobslužná restaurace s vyhlídkovou terasou.
   Nad příletovou částí je pětipodlažní administrativní část, která je propojena s terminálem.
   V krátkém spojovacím objektu je samoobslužná restaurace, bar a obchody.
   V odletové části o rozměrech 105 m x 82 m je 62 odbavovacích přepážek, zvláštní odbavení pro nadrozměrná zavazadla, přepážky leteckých společností, informace, služba na balení zavazadel a občerstvení.
   Za pasovou kontrolou je velký tranzitní prostor vybavený mnoha obchody, free shopy, kavárnami a občerstvením. Cestující zde mohou využít meditační místnost, místnost pro matky s dětmi, v 1. patře samoobslužnou restauraci a restauraci Praha s obsluhou. Jsou zde také umístěny business salonky. Na odletovou část navazují prsty (pier) A a B s čekárnami (gate) a nástupními mosty. Před vstupem do jednotlivých čekáren se prochází bezpečnostní kontrolou. V prstech jsou rozmístěny další obchody a kavárny. Pohodlný přesun cestujících zajišťují travelátory.
  23. VIP salonky
   Luxusní salonky nabízejí služby pro cestující včetně kompletního odbavení při odletu i příletu 24 hod. denně. Maximální servis poskytují vyhrazená parkoviště, k dispozici je občerstvení dle přání zákazníka, internetové centrum, konferenční a jednací salonky, tiskový salonek. Tyto prostory je možné pronajmout a využít i pro společenské akce.
  24. Vstup pro posádky
   Crew gate pro odbavení posádek letadel při odletu i příletu. Součástí je pasová a celní služba a bezpečnostní kontroly. Využívá se zejména pro posádky společností, které mají základnu v Praze.
  25. Parkoviště pro plošní autobusy
   Na letišti se používají především speciální autobusy typu Cobus 3000 (20 ks) s kapacitou 100 osob pro dopravu cestujících do a z letadel na stání mimo nástupní mosty a dále autobusy typu Karosa. Součástí prostoru je zázemí pro řidiče.
  26. Odmrazovací stání
   Využívá se v zimním období, kdy musí být před odletem proveden postřik letadla rozmrazovací kapalinou. Používá se ekologická kapalina na bázi propandiolu. de-icing = rozmrazování anti-icing = preventivní postřik letadla proti námrazám
  27. Palubní služby, GASTRO-HROCH, s.r.o.
   Zajišťují výrobu a dodávku občerstvení do letadel a zboží pro palubní prodej.
  28. Cargo zóna
   V tomto prostoru se odbavují nákladní letadla, k dispozici je 6 stání. Pro uskladnění a odbavení zboží slouží cargo terminály společnosti Menzies Group Aviation a Skyport. Tyto objekty se skládají ze skladovacích a odbavovacích prostor, které jsou vybaveny chladicími a mrazicími boxy a prostory pro cenné zásilky, rostliny, zvířata.
   Součástí jsou administrativní části, které jsou určeny pro logistické a spediční firmy.
   Mezi cargo terminály je umístěna Pohraniční veterinární stanice a pracoviště fytopatologické kontroly rostlin.
  29. Patrové garáže C
   Disponují 3000 parkovacích míst, automobily na plynový pohon mohou parkovat na střeše. V přízemí jsou parkovací místa pro půjčovny automobilů a ve vstupní hale jsou umístěny jejich přepážky. Ve 2. patře je umístěno hlídané parkoviště se 104 místy. Na parkovišti je možnost krátkodobého i dlouhodobého parkování za zvýhodněné ceny.
  30. Komplex Europort
   Uveden do provozu 26. dubna 2007.
   Součástí komplexu je Hotel Courtyard by Marriott Prague Airport s 235 pokoji. Přízemí je určeno pro obchodní plochy. K dispozici je restaurace, kavárna, supermarket, obchody a další služby.
  31. Budova Policie ČR
  32. Parkoviště D
   Disponuje kapacitou 850 parkovacích míst. Na parkovací lístek je možné zdarma se přepravit MHD do Terminálu 1 a Terminálu 2. Parkoviště nabízí možnost dlouhodobého zvýhodněného parkování.
  33. Hotel Tranzit
   Kapacita 70 pokojů, k dispozici je restaurace a konferenční centrum.
  34. Budova letecké společnosti Travel Service
   Zázemí pro vedení společnosti, posádky a administrativní činnost.
  35. Čistírna odpadních a kontaminovaných vod 2
   Čistírna odpadních a kontaminovaných vod 1 je umístěna poblíž RWY 06/24.
  36. Paralelní dráha
   Výstavba této dráhy je v přípravě. Dráha bude souběžná s RWY 06/24 a po jejím dokončení bude možné používat obě dráhy současně, jednu pro starty a druhou pro přistání.
  37. Výcvikové středisko Řízení letového provozu
  38. Administrativní budova Letiště Praha
  39. Obytné domy
   Pocházejí z původní výstavby ze 40. let minulého století. Byly ostaveny v souvislosti s otevřením Letiště Praha pro tehdejší zaměstnance letiště. Nachází se zde také vila, která byla v roce 1937 postavena pro prvního ředitele letiště.

   

  24.9.2011 Václavské slavnosti

  Hasiči prodávali výtečný vlastnoručně připravený a s láskou upečený bramborák, ke kterému točili pivo.

   

  25.3.2011 proběhlo školení první pomoci
  obrázek  obrázek  obrázek  obrázek  obrázek 
  obrázek  obrázek  obrázek  obrázek 

  22.1.2011 Hasičský ples
  SDH Počátky Vás srdečně zve na tradiční hasičský ples, který se koná v sobotu 22.1.2010 od 20:00 v místní sokolovně. Celým večerem Vás bude provázet a bavit kapela Generace. Předprodej vstupenek od 4.1.2011 p.Kadlec - ELZY Počátky s.r.o. telefon 565495322, 606612228.

  4.9.2010 Loučení s létem
  SDH Počátky Vás srdečně zve na tradiční loučení s létem. Součástí akce bude od časných odpoledních hodin soutěž "O putovní pohár" v požárním sportu. čeká na Vás živá hudba a bohaté občerstvení.

  31.7.2010 Dětské odpoledne
  SDH Počátky ve spolupráci s OO Počátky Policie ČR a ZZS kraje Vysočina Vás srdečně zvou na dětské odpoledne k hasičské zbrojnici. Pro děti budou připraveny soutěže, ukázky techniky a ukázky práce jednotlivých složek IZS. Akce začíná od 15:00 hodin. Pro každého soutěžícího bude připravena drobná odměna. Občerstvení zajištěno.

  30.4.2010 Pálení čarodějnic
  SDH Počátky pořádá tradiční pálení čarodějnic za hasičskou zbrojnicí. Bohaté občerstvení zajištěno.

  23.1.2010 Hasičský ples
  SDH Počátky Vás srdečně zve na tradiční hasičský ples, který se koná v sobotu 23.1.2010 od 20:00 v místní sokolovně. Celým večerem Vás bude provázet a bavit kapela Karel a my. Předprodej vstupenek p.Kadlec ELZY.